Wejście
 
Liczba publikacji : 115 768        
Data aktualizacji :

  20.09.2017
 
 
 
Informacje ogólne o bazie
Rejestracja publikacji doktorantów
Parametryzacja 2017
 
Informacje wstępne :
  • Baza wyświetlana jest w standardzie znaków UTF-8
  • Przy wyszukiwaniu należy pomijać znaki diakrytyczne
  • Szeregowanie w indeksach nie uwzględnia znaków diakrytycznych
  • Wyszukiwanie inicjuje przycisk "Szukaj", klawisz Enter nie wykonuje polecenia Szukaj
 
 
Zawartość bazy :

    1. Publikacje bieżące  
    2. Publikacje retrospektywne  
Instytut Filologii Polskiej
1995-
Instytut Filologii Germańskiej
1992-
Instytut Filologii Romańskiej
1993-
Instytut Filologii Angielskiej
1999-
Instytut Filologii Słowiańskiej
1997-
Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej
1993-
Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu
2000-
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
2002-
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
1983-
(wprowadzone przez Bibliotekę Instytutu)
Instytut Fizyki Doświadczalnej
1993-
Instytut Fizyki Teoretycznej
1993-
Instytut Matematyczny
1993-
Instytut Informatyki
1993-
Instytut Astronomiczny
1971-
Instytut Archeologii
1993-
Instytut Historyczny
1993-
Instytut Historii Sztuki
1993-
Instytut Kulturoznawstwa
1993-
Instytut Pedagogiki
1993-
Instytut Psychologii
1993-
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
1993-
Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki
1993-
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
1985-
(do 2002 Instytut Geograficzny)
Instytut Nauk Geologicznych
1993-
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
1997-
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
1997-
Instytut Biologii Roślin
2000-
Instytut Zoologiczny
1999-
Muzeum Przyrodnicze
1993-
Instytut Filozofii
1996-
Instytut Socjologii
1996-
Instytut Politologii
1996-
Instytut Studiów Międzynarodowych
1996-
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
1990-
(wprowadzone przez Bibliotekę Wydziału Prawa)
Wydział Chemii
1993-
(dane przekonwertowane z bazy Biblioteki Wydz. Chemii)
Wydział Biotechnologii
2007-Bibliografia Publikacji Pracownikow UWr za lata :

1960-1992  
1956-1959   1945-1955 
 
Formularze >>>

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Uwagi prosimy kierować na adres spbd.bu@uwr.edu.pl